betermetmaat

Cliënt / particulier

Wil je meer inzicht in je eigen functioneren? En zoek je ondersteuning in het aanbrengen van dagelijkse structuur? Dan kan MAAT zeker je maatje zijn.

MAAT geeft je 24/7 ondersteuning overal waar je gaat en staat. Daarbij is zorg op afstand met een begeleider of mantelzorger steeds mogelijk. Je hoeft het zeker niet alleen te doen.

Van handelingen naar routine.

Bewaar populaire handelingen, en maak al naargelang dag, feest, vrijetijdsbesteding of thema nieuwe routines aan.

CLIEN AUTISME maat

Wie kunnen we ontzorgen?

OUDER MANTELZORG MAAT

Ouder / mantelzorger

Ben jij ook elke dag als ouder en mantelzorger bezig met het aansturen van handelingen? Het plannen van handelingen en zorgen dat de alledaagse levensverrichtingen (ADL) worden uitgevoerd? Het is niet makkelijk. Wat voor buitenstaanders normaal is, is voor jullie doelgroep een uitzondering. Je bent in wezen als ouder of begeleider een manager van handeling en tijd.

 

MAAT biedt een online omgeving waar de dag structuur opgezet wordt op een eenvoudige snelle wijze. 

Aanpassingen kunnen direct uitgevoerd worden en zijn ook direct zichtbaar op de Watch van je naaste. Ideaal is dat je niet meer alleen staat in de zorg, maar ook deze taak en begeleiding kunt laten uitvoeren door een ander. Zodat je de last niet alleen hoeft te dragen. Maar samen en op afstand. Zodat je kunt werken aan zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid van je partner of kind.

EXTRAMURAAL BEGELEIDER MAAT

Ambulant begeleider

Werk je bij of voor een werkgever gericht op “zorg op locatie” en begeleiding thuis?

Bedrijven die gericht zijn op begeleiding van cliënten thuis en in hun omgeving kunnen handig gebruik maken van MAAT.

Het gaat daarbij om het dagdagelijks functioneren van cliënten met een cognitieve problematiek effectief te verbeteren op alle domeinen. Werknemers ondersteunen door efficiënte begeleiding van cliënten mogelijk te maken en de administratieve last beduidend te verminderen. Dit resulteert in meer tijd voor individuele begeleiding van cliënten.

Onze diensten zijn digitaal en vol met slimme functionaliteiten. Naast begeleidingsopties voor cliënten, besparen ouders en professionals tot 40% papierwerk.

BEGELEIDER INTRAMURAAL MAAT

Intern begeleider

Wil je als organisatie je cliënten optimaal begeleiden?

Door MAAT krijg je meer inzicht in het dagdagelijks functioneren van cliënten alsook de wisselwerking met hun begeleider. Tegelijk willen de zorginstellingen hun werknemers ondersteunen door efficiënte begeleiding te faciliteren en administratieve taken gevoelig te verminderen, met als gevolg meer tijd voor individuele begeleiding.

Inzetbaar voor organisaties. Met een eigen huisstijl Met een tailormade pakket? Meerdere gebruikers en inzicht in tijd en tijdsbesparingen kunnen organisaties tot 40% besparen op hun administratieve taken.

De voordelen van & mét MAAT

vrijheid

rust

PEACE OF MIND

routine

ontzorging

MEER ZELFSTANDIGHEID

TIJDSWINST

EENVOUDIG MANAGEMENT

Zelfvertrouwen

Zorg op afstand

Stress reductie

Zelfredzaamheid

Benieuwd naar de werking van de app ?

quote

“The only people who see the whole picture
are the ones who step outside the frame.”

– Salman Rushdie –

Pioniers gezocht​

Jij doet er toe… Samen komen we verder

Als gebruiker, mantelzorger, ambulant begeleider en interne begeleider is jouw gebruikerservaring en -behoefte van onschatbare waarde voor ons. Immers, wij ontwikkelen samen.

Geef je op om als eerste de updates te ontvangen en word een MAAT in ontwikkeling.
We appreciëren je input enorm.

MAAT is ontstaan om daadwerkelijk en zinvol te helpen. Om dit steeds beter te doen willen we graag beroep doen op je kennis als ervaringsdeskundige / verzorgende of ambulant begeleider.

Een warme oproep aan partners en investeerders

We zijn gestart vanuit een duidelijke behoefte.

Wij willen samenwerken om MAAT zo performant en efficiënt mogelijk te maken, door kennis en integratie van de nieuwste technologieën en onze diensten continu bij te sturen om mensen met een cognitieve beperking optimaal te helpen.

Zo vergroten we de zelfstandigheid van onze cliënten maximaal, dit geeft een boost aan hun zelfvertrouwen. 

Je kan op verschillende manieren samenwerken met ons; door bij te dragen aan het onderzoek, kennis te delen, samen te werken inzake ontwikkeling of door een financiële bijdrage te leveren.